Slogan home

 

 

Hãy để chúng tôi thực hiện ý tưởng của bạn!

 

                                           

banner-in

Các ấn phẩm văn phòng

Cùng với Logo với ý nghĩa là Biểu trưng của một tổ chức, doanh nghiệp (hay thậm chí là một cá nhân), các ấn phẩm văn phòng nói chung bao gồm các bìa/cặp hồ sơ, danh thiếp, bì thư, đầu thư (giấy tiêu đề) và một số ấn phẩm khác (như thiệp chúc mừng, giấy mời, thẻ đeo, thẻ khách hàng,…) cũng góp phần tạo dấu ấn nhận diện hình ảnh của một tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân trong các hoạt động giao dịch nói chung.  Nói cách khác, các ấn phẩm văn phòng đã và đang trở thành một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống nhận diện thương hiệu của một tổ chức, doanh nghiệp. Đó là những “nhân viên tiếp thị không ăn lương” nhưng lại tạo hiệu quả nhận diện hình ảnh với đối tác, khác hàng rất hiệu quả trong các hoạt động giao dịch, đặc biệt là giao dịch thương mại, kinh tế của một tổ chức, đơn vị kinh doanh.

 

Thong ke

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU