Slogan home

 

 

Hãy để chúng tôi thực hiện ý tưởng của bạn!

 

                                           

banner-in

Chính sách chất lượng

“Vì mục tiêu của khách hàng, vì chất lượng dịch vụ và sản phẩm”. TTC Group cam kết:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất lượng cao, thoả mãn nhu cầu của khách hàng

- Duy trì tính hiệu lực của quy trình hệ thống quản lý chất lượng, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ, sản phẩm.

- Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, gắn bó lâu dài và bền vững với khách hàng.

- Sắp xếp, bố trí và sử dụng phù hợp, hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty; tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo và phát hiện các nhân tố mới có trình độ chuyên môn phù hợp, có kiến thức quản lý kinh tế, quản lý kỹ, mỹ thuật, điều hành tốt các hoạt động của công ty để bố trí công việc thích hợp và phát huy tối đa năng lực của toàn bộ CNV công ty.

- Xây dựng và cải tiến môi trường làm việc lành mạnh, văn hoá, đoàn kết, thống nhất, hợp tác, phát huy tính sáng tạo và tinh thần làm chủ tập thể của CNV lao động và chăm lo, thực hiện đầy đủ, tốt nhất các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động công ty.

- Mọi hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các qui định của pháp luật.

 

Thong ke

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU